Објекти
Горњи град

Спољна Стамбол капија

Инфо / Горњи град

Саграђена је од фино тесаног камена на источној страни равелина 1750–1760. године. Засведена је полуобличастим сводом, а масивна двокрилна врата су са спољне стране ојачана ...

Велики равелин

Инфо / Горњи град

Велики равелин је троугаони истурени простор, ојачан зидом од опеке, који штити пролаз ка Унутрашњој Стамбол капији од фронталне ватре са стране Калемегдана. Овај равелин Турци су ...

Зграда страже на Великом равелину

Инфо / Горњи град

Представља једну од најстаријих зграда са јасним обележјима стилске архитектуре. Истраживањем историјских извора и саме грађевине, спроведеним 1993. године, установљено је да је ...

Карађорђева капија

Инфо / Горњи град

Кaпиja сe нaлaзи уз jужни угao Вeликoг рaвeлинa, нaсупрoт спoљнoj Стaмбoл кaпиjи. Имe je дoбилa у спoмeн нa улaзaк Кaрaђoрђa и устaничкe српскe вojскe у тврђaву пoчeткoм 1807. гoдинe. Иaкo сe дугo вeрoвaлo дa je ...

Унутрашња Стамбол капија

Инфо / Горњи град

За време великих радова на реконструкцији тврђаве током аустријске владавине Београдом 1717–1736. године изграђена су утврђења Југоисточног фронта на основу пројекта ...

Војни музеј

Инфо / Горњи град

Иако је уредбом кнеза Милана Обреновића основан 10. августа 1878. године, музеј је отворен за јавност тек 1904. године у малој октоугаоној згради, над Римским бунаром, у Горњем граду. ...

Сахат кула

Инфо / Горњи град

Сахат кула, изнад капије која је по њој добила назив Сахат капија, настала је у периоду од 1740. до 1789. године. Укупан изглед куле, са наглашеним елементима барока, непосредно сведоче о ...

Часовник на Сахат кули

Инфо / Горњи град

Осмоугаона барокна кула, видљива из свих делова парка и тврђаве, има часовник са централним механизмом и теговима. Висина куле (27.5 м) довољна је да часовник између два навијања може ...

Сахат капија

Инфо / Горњи град

Крајем XVII века, у оквиру поправке оштећеног југоисточног бедема, венецијански градитељ у аустријској, а потом и у турској служби, Андреа Корнаро, изградио је данашњу Сахат капију. ...

Барокна капија

Инфо / Горњи град

Током велике аустријске реконструкције Београдске тврђаве, у првој половини XVIII века, на основу пројекта Николе Доксата де Мореза Аустријанци су у југоисточном бедему, ради ...

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail