O нама Јавне набавке

Oбaвeштeњe o зaкључeнoм угoвoру - Услугa чишћeњa oбjeкaтa JП Бeoгрaдскa тврђaвa
Јавне набавке

Београд, 06.12.2013.


На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (“Службени галсник Републике Србије“, број 124/12)
ЈП „БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА“


објављује 


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом уговору1. Подаци о наручиоцу:   ЈП „Београдска тврђава“, Краља Петра 71/III, Београд,
 

www.beogradskatvrdjava.co.rs.


2. Предмет јавне набавке: Услуга чишћења објеката ЈП „Београдска тврђава“, 90910000 – услуге чишћења.3. Уговорена вредност:     540.000,00 динара.4. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.5. Број примљених понуда: 8.6. Највиша и најнижа понуђена цена:    1.368.000,00 динара
                                                             540.000,00 динара.


7. Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: 650.400,00 динара
                                                                                             540.000,00 динара.

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 22.11.2013. године.

 

9. Датум закључења уговора: 06.12.2013. године.

 

10. Основи подаци о понуђачу: Друштво за пословне услуге и трговину „AXIAL“ д.о.о. Београд, Краља Милана 4б.

 

11. Период важења уговора: Годину дана.

PREUZMITE PDF (DOWNLOAD PDF): Obaveštenje o zakljucenom ugovoru - Usluga ciscenja objekata JP Beogradska tvrdjava.pdf

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail