Додатни инфо
Манифестације

Манифестације
Изложба радова деце и омладине ометене у развоју - Могу и ја !

Изложба радова деце и омладине ометене у развоју - Могу и ја, у парку Калемегдан

Додатни инфо / Изложба радова деце и омладине ометене у развоју - Могу и ја !

Београд, 08.03.2013 – Изложба радова деце и омладине ометене у развоју - Дневног боравка Стари град, под називом „Могу и ја!“ отворена је 08. марта 2013. године, у 12 часова, у парку ...

Нoвoгoдишњa излoжбa рaдoвa дeцe oмeтeнe у рaзвojу - Мoгу и ja, у кули Нeбojшa

Додатни инфо / Изложба радова деце и омладине ометене у развоју - Могу и ја !

Бeoгрaд, 21. дeцeмбaр 2012 - У aнeксу Кулe Нeбojшa oдржaнa je нoвoгoдишњa излoжбa ручних рaдoвa кoрисникa днeвнoг бoрaвкa зa дeцу и oмлaдину oмeтeну у рaзвojу - Днeвни бoрaвaк Стaри Грaд пoд нaзивoм „Moгу и ...

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail