Архива 2007

Извођење рестаураторских и истраживачких радова - 2007.

Извођење рестаураторских и истраживачких радова - 2007.

Извођење рестаураторских и истраживачких радова Сви рестаураторско-конзерваторски и истраживачки радови обављају се у оквиру уговором дефинисаних рокова. Радови се прекидају и одлажу само због неповољних временских прилика које онемогућавају предвиђене активности.

 

Тренутно се на простору Београдске тврђаве изводи: Рестаурација пешачке стазе на Доњем граду .

Археолошка заштита у току радова на рестаурацији и конзервацији Мрачне капије.

Рестаурација и конзервација на спољном лицу Североисточног бедема Доњег града између Кула 3 и 4.

Рестаурација и конзервација Краљ капије у I фази.

Рестаурација и конзервација Бедема у непосредној околини игралишта ФК „ПОЛЕТ“ са обе стране, Топарница и пристанишна капија – Североисточни фронт – Куртина 3 и 4 – I фаза.

Израда 3Д модела Сахат куле , Римског бунара , Великог барутног магацина и Зиндан капије .

Редовно одржавање лица бедема – Североисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве.

Рестаурација и конзервација контраескарпе рова испред Бастиона I југоисточног фронта.

Истраживања за потребе рестаурације комплекса Зиндан капије на Горњем граду Београдске тврђаве. Јужна капија – припремање истраживања и израда документације у току истраживања на сектору Југоисточног бедема Горњег града Београдске тврђаве.

Уређење земљишта са десне стране пруге бр. 28 Топчидер – Блок Сава – место прелаза Београд Дунав – Распутница Панчевачки мост од км 6+738 до 6+850 и дела тврђаве „Приобални бедем“ и „Кула Небојша“ .

Истраживање „Пролома“ – урушеног дела Југоисточног бедема Горњег града.

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail