Архива 2009

Идејно решење - пројекат рестаурације, конзервације и ревитализације Куле Небојша

Идејно решење - пројекат рестаурације, конзервације и ревитализације Куле Небојша

Пројекат ревитализације комплекса Куле Небојше обухвата обнову ове последње преостале велике средњовековне куле, обнову приобалног бедема, Водене капије II као и уређење околног простора. Ревитализација комплекса Куле Небојше има за циљ укључење споменичког наслеђа у савремене животне токове, што поред обнове самих споменика подразумева и увођење нових намена примерених значају споменичког комплекса Београдска тврђаве.
Кула Небојша добија функцију новог градског изложбеног простора са неколико тематских поставки које ће обухватити историјат куле, изложбене поставке о Првом српском устанку и Београду под турском влашћу, док ће део бити посвећен Риги од Фере, грчком револуционару који је у кули страдао.
Адаптирани и статички санирани простор између Приобалног бедема и унутрашње куртине садржаће поред улазног анекса, вишефункционалну салу за предавања, промоције, трибине, изложбени простор, кафе и пратећи административни блок.

Пријава за Newsletter

Будите у току са дешавањима и новостима из Београдске тврђаве. За пријаву једноставно укуцајте Ваш е-mail